OZVUČENIE

OZVUČENIE PARKETU

OZVUČENIE KAPELY

OZVUČENIE OBRADU

OZVUČENIE TERASY / VEDĽAJŠIEHO PRIESTORU

OZVUČENIE FOLKLÓRNEHO SÚBORU

OZVUČENIE MODERÁTORA